Nový web…

Vážení rodičia, milí žiaci a priaznivci školy,

vítame vás na novej internetovej stránke Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline  www.skolaumenia.sk. Po zmene loga, aktualizácii informačného systému a úprave vstupných priestorov prišiel čas na zmenu prezentácie našej Read more

Read more

Informácia pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 prípravné kurzy kreslenia, s termínom začiatku od 09. 11. 2020. Podmienkou účasti na kurze je vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý Read more

Read more

Maturita 2021 – externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční 16. 03. 2021 (utorok) pre maturitný predmet slovenský jazyk a literatúra a 17. 03. 2021 (streda) pre maturitný predmet anglický jazyk (úroveň B1 a úroveň B2) Read more

Read more

Informácia pre rodičov žiakov 1. ročníka

Vážení rodičia,

z dôvodu aktuálneho nepriaznivého vývoja hygienicko-epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou COVID-19, vás informujeme, že plánované školské akcie v mesiaci september 2020 musíme zrušiť, resp. preložiť na neurčitý čas. Medzi naše tradičné podujatia patrí plenárne rodičovské združenie, Read more

Read more

Čo na úvod?

Nová identita, školské logo, webová stránka, upravené vstupné priestory, vybavenie dielní, ateliérov a odborných učební, noví prváci… Ako napísať príspevok ku začiatku školského roka 2020/2021, aby sa na niečo „nové“ nezabudlo? Tých noviniek je naozaj veľmi veľa, zmodernizovali sme priestory Read more

Read more

Záujmová činnosť v školskom roku 2020/2021

Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie žiaka základnej a strednej školy. Vzdelávací poukaz vydá riaditeľ školy každému žiakovi na začiatku  školského roka. Žiak môže odovzdať vzdelávací poukaz škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré Read more

Read more

Voľné pracovné miesto školského psychológa

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline patrí medzi osem stredných škôl v Žilinskom kraji, ktoré sa zapojili do realizácie národného projektu OP Ľudské zdroje „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Národný projekt podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo Read more

Read more

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v súvislosti s ochorením COVID-19

Výchovno-vzdelávací proces na začiatku školského roka 2020/2021 sa riadi podľa odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a infografiky s označením „zelená úroveň“ (príloha č. 1).

Žiaci absolvujú pred príchodom do školy tzv. ranný Read more

Read more