Erasmus+

ERASMUS+

Prehľad realizovaných projektov z Programu celoživotného vzdelávania a z programu Erasmus+ za obdobie 2009 – 2020

Komunitárny programNázov projektuStručná charakteristikaZačiatok realizácieUkončenie realizácie
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Európska dimenzia odborného vzdelávania v umeleckých odboroch II.Program celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci – odborná prax žiakov v zahraničí (Španielsko)september 2009august 2010
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Európska dimenzia odborného vzdelávania v umeleckých odboroch III.Program celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci – odborná prax žiakov v zahraničí (Španielsko)september 2012august 2013
Program celoživotného vzdelávania
(2007 – 2013)
Double VoicesProgram celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius –  slovensko-poľská spolupráca  v oblasti odborného vzdelávania a prípravyseptember 2012august 2014
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Two voicesProgram Erasmus+, KA 219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-poľská spolupráca  v oblasti odborného vzdelávania a prípravyaugust 2016júl 2018
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zameraniaProgram Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia)jún 2017máj 2018
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia)jún 2018máj 2019
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III.Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia)jún 2019máj 2020
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania IV.Program Erasmus+, KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania – mobilita pedagogických zamestnancov v zahraničí (Veľká Británia)jún 2020máj 2021
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Získaj nové zručnosti pre lepšiu prácu v EurópeProgram Erasmus+, KA102 – Mobilita učia sa a zamestnancov v OVP, výkon odbornej praxe žiakov v zahraničí (Veľká Británia)júl 2019december 2021
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Československá vzájomnosť v umeleckých remesláchProgram Erasmus+, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-česká spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravyseptember 2017august 2019
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
TrojhlasProgram Erasmus+, KA219 – Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie – slovensko-česko-poľská spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravyseptember 2019august 2022
Program Erasmus+
(2014 – 2020)
Grafein Education  Program Erasmus+ Česká republika, KA202 – Strategická partnerství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – česko-slovensko-portugalská spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravyseptember 2019august 2022

Prílohy:
Erasmus Days 2019 – Prehľad úspešne realizovaných projektov z programu Erasmus+