FEST_ANČA_20_TROCHU_INAK_ALE_PREDSA

Každá spolupráca s kultúrnym centrom Stanica Žilina – Záriečie je pre našu školu príjemným spestrením, hlavne v tomto neštandardnom období a navyše na prelome leta a jesene, kedy čas „spomaľujú“ aj vysoké teploty. Tento rok sme opäť s veľkou radosťou prijali ponuku na aktívnu spoluprácu pri propagácii festivalu FEST ANČA 2020, ktorý sa uskutočnil od 27. 08. 2020 do 30. 08. 2020. Pri tejto príležitosti žiaci študijného odboru propagačná grafika – Estelle Marečková, Vitti Stančíková a Rado Byrtus zo IV.A dôstojne odprezentovali nové logo a život v SŠUP ZA na Industry days v Rosenfeldovom paláci, kde sa konalo jedno z úvodných stretnutí zástupcov škôl a inštitúcií venujúcich sa animovanej produkcii.

Za svoju aktivitu získali možnosť účasti na prezentácii krátkych filmov a klipov prezentovaných v Novej Synagóge, Stanici Žilina – Záriečie, Rosenfeldovom paláci a v Bábkovom divadle. Veríme, že táto skúsenosť bude pre nich dobrou inšpiráciou pri ďalšej umeleckej tvorbe. Naše poďakovanie patrí zamestnancom a dobrovoľníkom z kultúrneho centra a pani Bielke Belošovičovej.

Mgr. Jana Hrabovská