História

HISTÓRIA

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V ŽILINE

Vitajte na stránkach našej školy, ktorej brány sa po prvýkrát otvorili 2. septembra 2009. Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola. Záujemcom o štúdium ponúkame študijné programy, ktoré v našom regióne chýbali – fotografický dizajn, grafický dizajn, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, interiérový dizajn a reklamný dizajn. Po desiatich rokoch pôsobenia v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania v Žilinskom kraji a úspešnom uplatnení absolventov školy na trhu práce a na vysokých školách, môžeme s hrdosťou konštatovať, že zriadenie strednej školy umeleckého zamerania bola správna voľba.

Zriaďovateľom školy je Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Žilina, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním stredných škôl umeleckého zamerania v Hodruši-Hámroch.

Históriou našej mladej školy je jej budúcnosť. Naším cieľom je vybudovať renomovanú strednú školu a úspešne rozvíjať tradíciu kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Žilinskom kraji.

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU V ŽILINE chce byť vo všetkých oblastiach svojej činnosti inovatívna, preto ponúka:

  • kvalifikovaný učiteľský zbor s pedagogickými skúsenosťami a úspechmi vo vlastnej umeleckej tvorbe, v lektorskej činnosti a publikačnej činnosti,
  • tvorivé a inšpirujúce pracovné prostredie a zázemie školy s ambíciou dosahovať excelentné výsledky v celoslovenskom meradle,
  • otvorenú školu pre všetkých, ktorí majú záujem o vzdelávanie, mimoškolské aktivity, kurzy pre verejnosť a aktivity celoživotného vzdelávania.


Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy