Informácia pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline ponúka pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2021/2022 prípravné kurzy kreslenia, s termínom začiatku od 09. 11. 2020. Podmienkou účasti na kurze je vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý nájdete v sekcii Pre uchádzačov – https://www.skolaumenia.sk/pripravne-kurzy/.

Kurz sa koná jedenkrát za týždeň v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch školy počas mesiacov november 2020 až marec 2021. Celková časová dotácia predstavuje 20 hodín. Kurzy majú obmedzenú kapacitu účastníkov, preto budú organizované podľa prioritného záujmu.

Doplňujúce informácie o prijímacom konaní a financovaní štúdia pre nasledujúci školský rok sú zverejnené pod odkazom – https://www.skolaumenia.sk/prijimacie-skusky/.

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy