Prípravné kurzy

Prípravné kurzy

Prípravný kurz kreslenia pre uchádzačov

Vzdelávací cieľ: príprava na talentové skúšky na strednú umeleckú školu.
Organizácia kurzu: kurz sa koná 1 x týždenne v rozsahu 2 hodiny, v čase od 16.00 – 18.00 h počas mesiacov november až marec. Celková hodinová dotácia je 20 hodín. Kurzy budú organizované podľa záujmu.

Náplň kurzu:
základy kresby, maľby
priestorové cvičenia
základy svetla, kompozície a perspektívy
teoretické základy o farbe a jej použití
konzultácie domácich prác

Prihlásení účastníci budú písomne pozvaní na úvodnú hodinu.

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu – celková cena 80,- € je splatná na úvodnej hodine. Cena zahŕňa aj základný materiál potrebný pre účastníkov kurzu (výkresy, ceruzky).

Prihláška – Prípravný kurz kreslenia


Výtvarné kurzy pre verejnosť

Kurzy sa otvárajú pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Kresba

Vzdelávací cieľ: získanie základných a pokročilejších výtvarných zručností.
Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem zdokonaliť svoj výtvarný prejav.
Organizácia kurzu: kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november – marec. Celková dotácia je 30 hodín.

Náplň kurzu:
úvod do problematiky výtvarného prejavu
kompozícia, proporcie, perspektíva
základy kresby
kresba zátišia

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu. Celková cena 120,- € je splatná na úvodnej hodine.

Prihláška – Kresba

Počítačová grafika

Vzdelávací cieľ: získanie základných znalostí z oblasti vytvárania a spracovania digitálneho obrazu.
Cieľová skupina: všetci, ktorí majú záujem získať základné vedomosti z oblasti digitálnej fotografie a počítačovej grafiky.
Organizácia kurzu: kurz sa koná jeden krát týždenne v rozsahu 2 hodín v období november – marec. Celková dotácia je 30 hodín.

Náplň kurzu:
vznik digitálneho obrazu
spracovanie digitálneho obrazu
práca s grafickým softvérom (Photoshop a iné)

Cena kurzu: 4,- € za 1 hodinu. Celková cena 120,- € je splatná na úvodnej hodine.

Prihláška – Počítačová grafika