Vzdelávacie programy

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov. Dokument musí byť vypracovaný podľa školského zákona a v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2020

Poradové číslo:Kód študijného odboru:Študijný odbor:Názov ŠkVP:
1.8603 Mgrafický a priestorový dizajnPriestorový dizajn
2.8604 Mgrafický dizajnGrafický dizajn
3.8606 Mfotografický dizajnFotografický dizajn
4.8614 Mdizajn interiéruInteriérový dizajn

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2019

Poradové číslo:Kód študijného odboru:Študijný odbor:Názov ŠkVP:
1.8221 M 09dizajn – fotografický dizajnFotografický dizajn
2.8221 M 11dizajn – grafický a priestorový dizajnPriestorový dizajn
3.8260 Mpropagačné výtvarníctvoReklamný dizajn
4.8261 Mpropagačná grafikaGrafický dizajn
5.8299 Mdizajn interiéruInteriérový dizajn

ŠkVP pre študijné odbory skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba, platnosť od 01.09.2017

Poradové číslo:Kód študijného odboru:Názov študijného odboru:Názov ŠkVP:
1.8221 M 05dizajn – priemyselný dizajnProduktový dizajn
2.8221 M 09dizajn – fotografický dizajnFotografický dizajn
3.8221 M 11dizajn – grafický a priestorový dizajnPriestorový dizajn
4.8260 Mpropagačné výtvarníctvoReklamný dizajn
5.8261 Mpropagačná grafikaGrafický dizajn